Acceptance and Commitment Therapy (ACT therapy)

Neem contact op

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Deze therapie werd aan het eind van de 20ste eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Voor ACT therapie kun je terecht bij Invivo Clinics. Verder kunt u bij Invivo Clinics terecht wanneer u op zoek bent naar een psychiater in Amstelveen of Amsterdam.

Wij geloven in een gezonde aanpak van psychische klachten. Daarnaast leren we je om je mogelijkheden te benutten en je niet te focussen op je klachten. Zodoende kom je weer in contact met je oorspronkelijke waarden.

Acceptance and Commitment Therapy via Invivo Clinics

 • Laagdrempeligheid als voorwaarde voor goede zorg
 • Je leert omgaan met psychische klachten
 • Werken aan jezelf in een veilige omgeving

ACT therapy: acceptatiegerichte houding

Tijdens ACT therapy wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden. Ons eigen gedrag valt binnen onze directe invloedssfeer, terwijl onze gedachten en emoties of de hindernissen waarop we in ons leven stuiten dat niet doen.

Dit impliceert het ontwikkelen van een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Door het opgeven van deze strijd blijft er energie over om te richten op de waardevolle dingen in jouw leven.

Onze Acceptance and Commitment Therapy leert je om vervelende negatieve gevoelens en negatieve gedachten te laten voor wat ze zijn. Door deze gedachten en gevoelens te laten zijn voor wat ze zijn, krijg je weer ruimte in je hoofd om je op het heden te richten.

Je accepteert wat buiten jouw persoonlijke invloed ligt. Daarnaast ben je bereid om alles te doen wat nodig is om de kwaliteit van je leven te vergroten.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) specialist
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bij Invivo Clinics
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) medewerker

Bewezen effectieve behandelmethode

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Voorgaande blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door middel van zogenaamde ‘randomized controlled trials’. Maar ook uit onderzoek in de vorm van klinische gevalsbeschrijvingen blijkt dat ACT therapie effectief is bij verscheidene klachten.

Acceptance and Commitment Therapie is bewezen effectief bij vele verschillende klachten. Hierbij kun je denken aan klachten zoals chronische pijn, depressie, angst en fobieën. Maar ook aan psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie en autisme.

Daarnaast zijn ACT interventies ook effectief gebleken bij het verbeteren van sportprestaties bij ‘normale’ mensen en stoppen met roken. Wij gebruiken ACT therapy tevens bij psychische problemen.

6 Kernprocessen

De behandeling vindt plaats aan de hand van 6 kernprocessen. Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit. Deze processen ofwel ACT-elementen zijn als volgt:

Cognitieve defusie

Cognitieve defusie is het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven. Dit geeft je dus de keuzevrijheid om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen. Of juist niet op te volgen.

Acceptatie

Acceptatie leert je stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijke leedelementen.

Zelf-als-context

Je leert jezelf in context (samenhang) te zien met je omgeving. Je problemen zijn immers niet wie je bent.

Mindfulness

Mindfulness is de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu je innerlijke ervaringen te observeren en te ondergaan. Compleet zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden.

Verhelderen van waarden

Je bepaalt wat echt waardevol is in het leven. Hierbij kun je denken aan zaken zoals gezondheid, relaties. Maar ook aan vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit en nog veel meer zaken.

Bereidheid ofwel commitment

Om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt.

Gefundeerd op de Relational Frame Theory (RFT)

ACT therapy komt voort uit de gedragsanalyse en is gefundeerd op de zogenaamde Relational Frame Theory (RFT). Conceptueel (met eenzelfde theoretische en filosofische grondslag) is ACT sterk verwant met andere vormen van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie.

Hierbij kun je denken aan dialectische gedragstherapie (Linehan), aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie (MBCT), gedragsactivatie en functionele analytische therapie (FAP).

ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed. Echter vormt religie geen onderdeel van de behandeling. Wel werken we veel met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness). Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen. Maar ook van de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor.

Het verschil tussen ACT therapie en cognitieve gedragstherapie

Het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van gedachten. Daarentegen richt ACT therapie zich op het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten. Het is dus het veranderen van de functie van deze gedachten.

Neem contact op

Acceptance and commitment therapy in Amsterdam

Woon je in Amsterdam en sta je open voor onze acceptance and commitment therapy? Invivo Clinics zit op twee locaties: Amstelveen en Zeist. Wanneer je dus woont in Amsterdam, of in de omgeving van onze hoofdstad, kun je het beste naar onze locatie in Amstelveen komen. De acceptance and commitment therapy in Amsterdam wordt uitsluitend door professionals gegeven. Onze professionals zijn opgeleid als (GZ-)psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater, en zijn allen ingeschreven in het BIG-register.

ACT groepstherapie in Amsterdam

Je kan uiteraard het individuele ACT traject volgen, maar wij bieden het ook in groepsvorm aan. De ACT groepstherapie bestaat uit 10 wekelijkse sessies van 2 uur, met minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers. De acceptance and commitment therapy in Amsterdam in groepsvorm kan ook een aanvulling zijn op het individuele programma. De thema’s die onder andere aan bod komen zijn openstellen voor jezelf en anderen, leren afstand nemen van je gedachten, mindfulness en hoe verhoud jij je tot je zelfbeeld.

Voor wie is ACT in groepsvorm?

De groep is bedoeld voor mensen die worstelen met negatieve gevoelens en gedachten. Dit kan samengaan met klachten zoals angsten, depressie, eenzaamheid, eetproblemen, onzekerheid, negatief zelfbeeld, woedeaanvallen. Het programma is ook geschikt voor mensen die vastlopen in hun werk of relatie en niet meer weten welke richting ze op willen of mensen die over grenzen heengaan en hierdoor overbelast raken.

psycholoog Zeist

Ik was op zoek naar hulp en had van mijn huisarts wat mogelijkheden gekregen. Op internet sprak Invivio Clinics mij het meeste aan. Ik kon vrij snel een intake krijgen en had daarna wekelijks gesprekken. Ik heb het contact met mijn psycholoog en later psychiater als zeer prettig ervaren. Ik voelde me gehoord en heb tools gekregen om mijn leven weer op de rit te krijgen. Ik heb het traject vandaag afgesloten. Ik hoop het natuurlijk niet, maar als Ik in de toekomst hulp nodig heb maak ik zeker weer gebruik van Invivo Clinics.

Meld je aan voor Acceptance and Commitment Therapy

Wil je op een andere manier leren omgaan met jezelf en je klachten en werken aan een waardenvol leven? Meld je direct aan voor Acceptance and Commitment Therapy via de website. Ervaar helemaal zelf wat ACT therapie kan betekenen voor jou. Wanneer je eerst meer informatie wenst over de behandelingen kun je natuurlijk altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. We staan je graag te woord.

We zijn bereikbaar via 020 – 757 0 378. Daarnaast kun je altijd je vraag en contactgegeven achterlaten in het contactformulier op onze website. Dan komen we zo snel mogelijk bij je terug met meer informatie. Invivo Clinics heeft een aparte kind- en jeugdafdeling: Invivo Kids.

Veelgestelde vragen

Wat zijn andere mogelijkheden voor behandeling?

We bieden acceptance commitment therapy aan, maar er zijn bij Invivo Clinics meer mogelijkheden voor een behandeling. Deze mogelijkheden zijn:

 • Freedom of Movement
 • Mindfulnesstraining
 • Psychodynamische psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Medicamenteuze behandeling
 • Schematherapie
 • Systeemtherapie
 • Compassietraining

Meer weten over deze behandelvormen en therapieën? Neem dan even contact met ons op via het contactformulier. Wij staan je graag te woord.

Wat is de behandelingsduur?

Een gemiddelde behandeling duurt circa 6 maanden. Wij streven ernaar om de behandeling zo kort mogelijk te laten duren, maar altijd wel zo lang als nodig is. Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat een intensieve start een positief effect heeft op de snelheid van het herstel. Daarom gaan we in het begin van de behandeling intensiever te werk, in het verloop bouwen we die intensiviteit af.

Bij lichte klachten duurt een behandeling maximaal 6 weken. Bij ernstige klachten duurt een behandeling maximaal een jaar, met een onbeperkt aantal sessies.

Wat is de meerwaarde van ACT in groepsvorm?

Door deel te nemen aan een ACT groep kom je in contact met soortgenoten, mensen die soortgelijke problemen hebben als jij. Je ervaart dat je niet de enige bent die worstelt met deze klachten. In een groep kun je elkaar helpen door naar elkaar te luisteren en te reageren op elkaar. Verder kun je van elkaar leren en oefenen met dingen die je moeilijk vindt.

Verder neem je voor jezelf een barrière weg als je oog in oog komt te staan met onbekenden. Je investeert in jezelf en in je ontwikkeling. Uiteindelijk krijg je meer grip op je leven en je zet stappen richting jouw waarden.

Lees meer over ACT in groepsvorm.

Wat is de werkwijze na mijn aanmelding bij Invivo Clinics?

Stap 1. Aanmelden

De eerste stap is logischerwijs jezelf aanmelden bij Invivo Clinics. Je meldt je aan door te bellen naar 020 – 757 0 378 of te mailen naar infoclinics@invivo.nl.

Stap 2. Intake en behandelplan

Er volgt dan een intakeprocedure. Die begint met het invullen van vragenlijsten en gesprekken met je therapeut. Op grond van deze bevindingen stellen we een diagnose. Vervolgens gaan we samen met jou een behandelplan op maat opstellen.

Stap 3. Behandeling

De behandeling is per cliënt verschillend. Waar nodig zullen naasten betrokken worden bij je behandeling. Het doel hierbij is het verkrijgen van aanvullende informatie vanuit systeemtheoretisch perspectief.

Stap 4. Terugvalpreventie en beëindiging behandeling

We willen een terugval zo veel mogelijk voorkomen, daarom wordt aan het van de behandeling een persoonlijk terugvalpreventieplan met je gemaakt. Daarnaast werken we samen met Continuous Care. Continuous Care gaat uit van een langdurige monitoring van de client (e-monitoring). Deze monitoring biedt ons de unieke kans vroegtijdig en middels minder intensieve interventies het terugvalpercentage aanzienlijk te verminderen.

Wordt de psycholoog in Zeist vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Wij hebben een nauwe samenwerking met CZ, dus als u bij hen verzekerd bent weet u zeker dat CZ een vergoeding geeft voor uw behandeling bij onze psycholoog. Daarnaast hebben we contracten met nagenoeg alle andere zorgverzekeraars, waardoor in principe iedereen bij ons terecht kan.

Contact aanvragen