IF YOU CHANGE NOTHING, NOTHING
WILL CHANGE

Klachten

Klachten en kwaliteit

Invivo Clinics vindt een goede klachtenbehandeling belangrijk.
In de eerste plaats voor u: om ervoor te zorgen dat het probleem, dat de aanleiding is voor uw klacht, wordt opgelost. Maar ook voor ons: door middel van de klachtenbehandeling kunnen tekortkomingen binnen de organisatie aan het licht komen, die anders misschien verborgen zouden blijven. Een goede klachtenbehandeling zorgt dus voor betere kwaliteit van behandeling. Ons doel is dat u tevreden bent over de behandeling die u van Invivo Clinics ontvangt.

De medewerkers van Invivo Clinics doen hun uiterste best om u een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u daarover een klacht indienen. Klagen is niet altijd makkelijk. Het is voor uzelf, maar ook voor ons, echter belangrijk dat u uw onvrede uit en dat u iets met uw klacht doet.

Klachtenregeling

Invivo Clinics heeft een klachtenregeling voor cliënten. Deze regeling is gebaseerd op wettelijke regelingen:

  1. de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ), die voor iedere cliënt geldt;
  2. de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), die speciaal geldt voor onvrijwillig opgenomen patiënten.

Wie kan een klacht indienen?

In principe kan iedereen die te maken heeft met de dienstverlening van Invivo Clinics een klacht indienen. U kunt dat dus zelf doen, maar ook uw partner, een familielid of een andere vertegenwoordiger.

Wat te doen bij een klacht
Wij raden aan uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht is gericht. In veel gevallen kan door een gesprek de klacht opgelost worden. Misschien vindt u het moeilijk om uw klacht met uw behandelaar te bespreken. In dat geval kunt u uw klacht, schriftelijk, voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Dat kan via mail (info@invivoclinics.nl) of per post (Populierenlaan 597, 1185 SX Amstelveen) t.a.v. de klachtenfunctionaris.

Binnen twee dagen sturen wij u een ontvangstbevestiging en binnen vier weken hoort u, telefonisch of schriftelijk, wat wij met uw klacht of suggestie hebben gedaan.

Klachtencommissie

Wanneer er geen oplossing wordt gevonden voor uw klacht of als het gesprek naar uw gevoel niet bevredigend is, kunt u ervoor kiezen uw klacht officieel in te dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie van Invivo Clinics. Deze commissie is ingesteld conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en bestaat uit interne en externe leden.

Deze schriftelijke klacht kan worden gestuurd naar: Invivo Clinics, t.a.v. de Klachtencommissie, Populierenlaan 597 1185SX Amstelveen.

Binnen vijf werkdagen krijgt u een bevestiging van ontvangst van uw klacht. Meestal probeert de commissie, in overleg met u, de klacht via bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan volgt er een hoorzitting.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen u en de andere partij een toelichting op de klacht geven. De commissie doet vervolgens een uitspraak. De klacht kan gegrond, ongegrond of deels gegrond en deels ongegrond verklaard worden. Ook kan de commissie aanbevelingen doen. Deze wordt uiterlijk vier weken nadat u uw klacht bij de commissie heeft ingediend aan alle partijen bekend gemaakt. De uitspraak wordt gestuurd aan de directie.
De directie besluit of zij naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zal nemen en zo ja welke. De directie stelt u hier binnen een maand van op de hoogte.

De klachtencommissie werkt volgens de bepalingen in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De nadere regeling is vastgesteld in het klachtenreglement van Invivo Clinics. U kunt ons klachtenreglement hier lezen:

Klachtenreglement Invivo Clinics

 

020 – 767 0 378
Bel ons geheel vrijblijvend. We staan je graag te woord!

Maak een afspraak

Laagdrempeligheid is voor ons een voorwaarde voor goede zorg. Daarom hebben onze organisatie zo ingericht dat je na je intakegesprek snel kan starten met de behandeling.

Laagdrempelig

Het Freedom of Movement programma is anders dan andere therapieën die ik heb gehad. Dit heeft echt iets veranderd. Ik ben dingen gaan doen!

Aan het woord

Nog plek vrij: Mindfulness

Nieuwe Mindfulness trainingen starten weer binnenkort, klik verder voor de data en tijden.

Meer informatie