IF YOU CHANGE NOTHING, NOTHING
WILL CHANGE

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen op een nieuwe manier in rekening gebracht. Deze nieuwe manier heet ‘het zorgprestatiemodel’. Uw zorgverzekeraar blijft de zorg vergoeden, dat verandert niet. De opbouw van de rekening wordt vereenvoudigd. Hierdoor wordt het duidelijker wat uw zorgverzekeraar voor u heeft betaald.

Eigen risico per kalenderjaar
De betaling van het eigen risico per kalenderjaar is een belangrijke verandering bij het zorgprestatiemodel. Eerder kon u 365 dagen in zorg blijven, waarbij de zorg alleen ten laste kwam van het eigen risico van het jaar waarin de zorg bij Invivo startte. Dit wordt anders.

U gaat nu per nieuw kalenderjaar eigen risico betalen. Dit is een besluit van de overheid. Het zorgprestatiemodel is ook van toepassing op de vergoeding van de zorg bij Invivo. Cliënten die ook na 2021 in zorg zijn betalen voor de zorg in 2022 opnieuw eigen risico.

Voorbeeld A
Looptijd zorg 365 dagen – zorg eindigt in 2021

Betaling eigen risico huidige situatie, einddatum behandeling vóór 1 januari 2022
Start behandeling: 1 september 2020
Einde behandeling: 31 augustus 2021
Te betalen: U betaalt alleen het eigen risico van 2020 voor dit behandeltraject.

Voorbeeld B

Looptijd zorg 365 dagen – zorg eindigt in 2022

Betaling eigen risico zorgprestatiemodel, einddatum behandeling na 1 januari 2022

Start behandeling: 1 september 2021

Einde behandeling: 31 augustus 2022

Te betalen: U betaalt zowel het eigen risico van 2021 als van 2022 voor dit behandeltraject. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2021 en 2022 is vastgesteld op € 385,- per persoon per jaar.

Over het zorgprestatiemodel

Veel mensen vinden het moeilijk om te begrijpen hoe de huidige betaling van geestelijke gezondheidszorg werkt. Het systeem met allerlei codes, waarbij per minuut geregistreerd wordt, is ingewikkeld en kost behandelaren veel tijd en roept bij cliënten vaak veel vragen op. Door de invoer van het zorgprestatiemodel wordt de administratie makkelijker en sneller. Ook wordt het eenvoudig om terug te vinden welke zorg voor u is betaald. Het declaratie-overzicht van uw zorgverzekeraar wordt transparant; u ziet wanneer een zorgprestatie is geleverd, wie dit heeft gedaan en wat het heeft gekost.

Wat zijn zorgprestaties?
Zorgprestaties is de verzamelnaam voor de verschillende afspraken die er bestaan in de ggz. Dit zijn de zorgprestaties van Invivo:

  • Consult diagnostiek – een afspraak om in kaart te brengen welke zorgvraag u precies heeft.

Bij Invivo vallen onder andere alle (telefonische) intake gesprekken onder dit type zorgprestatie.

  • Consult behandeling – afspraken die u hebt met uw behandelaar.

Bij Invivo vallen ook de contacten via de telefoon en/of online onder dit type zorgprestatie.

  • Groepsconsult – afspraken die plaatsvinden binnen een groep.

Bij Invivo vallen de groepsbehandelingen onder dit type zorgprestatie.

  • Intercollegiaal overleg – onderlinge overleggen over uw behandeling.

Wanneer uw behandelaar met een collega buiten Invivo overlegt over uw behandeling, dan noemen we dit een intercollegiaal overleg. Evenals de andere zorgprestaties wordt deze vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Samengevat
Samengevat biedt het zorgprestatiemodel meer inzicht voor u als cliënt in zorgkosten en verwachte behandelduur, wordt de administratie voor behandelaren eenvoudiger en kan de zorgverzekeraar sneller kosten verwerken.

Wanneer u nu in zorg bent en ook in 2022 zorg ontvangt, dan wordt er opnieuw aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Indien u nog vragen heeft over het zorgprestatiemodel, stuur dan een e-mail naar infoclinics@invivo.nl

 

020 – 767 0 378
Bel ons geheel vrijblijvend. We staan je graag te woord!

Maak een afspraak

Laagdrempeligheid is voor ons een voorwaarde voor goede zorg. Daarom hebben onze organisatie zo ingericht dat je na je intakegesprek snel kan starten met de behandeling.

Laagdrempelig

Het Freedom of Movement programma is anders dan andere therapieën die ik heb gehad. Dit heeft echt iets veranderd. Ik ben dingen gaan doen!

Aan het woord

Nog plek vrij: Mindfulness

Nieuwe Mindfulness trainingen starten weer binnenkort, klik verder voor de data en tijden.

Meer informatie
Contact aanvragen