Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen Geestelijke Gezondheidszorg

Wat moet ik betalen voor mijn behandeling?

Invivo Clinics biedt verzekerde zorg. Dat betekent dat je zorgverzekering de kosten voor deze zorg vergoed vanuit je basisverzekering. Je betaalt alleen het eigen risico en eventueel het vrijwillige eigen risico dat je met je zorgverzekeraar bent overeengekomen.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Inivo Clincs heeft met alle zorgverzekeraars contracten echter zijn we bij sommige zorgverzekeraars hierin gemaximaliseerd.
Met één telefoontje kunnen we aangeven wat dit in jouw geval betekent.

Eigen risico

Wanneer je op intake komt, wordt er aanspraak gemaakt op je wettelijk verplichte eigen risico (en eventueel het vrijwillig eigen risico als je hiervoor hebt gekozen). Er wordt ook aanspraak op je eigen risico gemaakt wanneer je na je intake niet verder in behandeling komt. Het wettelijk eigen risico is vastgesteld op € 385,-. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 858,-. Voor het vrijwillig eigen risico kun je zelf kiezen bij je zorgverzekeraar. Je premie wordt hierdoor lager, maar je betaalt zelf meer aan je behandeling.

Zorgprestatiemodel – Planning = realisatie

De vergoeding gebeurt volgens een stelsel, genaamd het Zorgprestatiemodel. Dat is gebaseerd op de consulten die je tijdens de intake en behandeling hebt.  Invivo Clinics werkt volgens het principe ‘planning = realisatie’. Dat houdt in dat we voor de duur van een consult uitgaan van de tijd die hiervoor in de agenda van de behandelaar gepland is. Wanneer de daadwerkelijke consultduur meer dan 15 minuten afwijkt, dan passen we deze aan. De tarieven voor de consulten zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover kan je vinden op www.nza.nl. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vind je hier: Zorgprestatiemodel-cliëntinformatie

Declaratie specificatie zorgverzekeraar

Invivo Clinics declareert iedere maand de kosten van de zorg die jij hebt gehad. Van je zorgverzekeraar ontvang je een declaratie specificatie. Elk consult dat je bij Invivo Clinics hebt gehad zie je terug op deze declaratie specificatie. Zo zie je ook consulten waarbij je wellicht niet op onze behandellocatie was. GGZ aanbieders registreren namelijk ook consulten bij e-mail –  en telefonisch contact, zowel met jou als cliënt als met je naaste. Groepsconsulten worden per 30 minuten weergegeven. Als jouw groepsbehandeling 90 minuten duurde en er stonden 2 behandelaren op de groep, dan zie jij dit terug in 6 consulten op jouw declaratie specificatie.

Op de declaratie specificatie zie je de tarieven per behandelaar per consult. Voor verschillende behandelaren zijn verschillende tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Informatie hierover kun je terugvinden op www.nza.nl. In deze tarieven zitten ook het interne overleg, alle verslagen die we opstellen verwerkt en contacten met zorgverleners buiten Invivo Clinics.

No-Show

Een bedrag dat wel voor eigen rekening is, is het no-show tarief. Dit wordt in rekening gebracht wanneer je je niet tijdig (binnen 24 uur) afmeldt voor een afspraak. Het gaat om alle afspraken, zowel in de intakefase als in de behandelfase (individuele- en groepssessies). Het no-show tarief bedraagt € 95,-.

Verwijsbrief huisarts noodzakelijk

Om te zorgen dat je vergoeding goed verloopt moet je een verwijsbrief van je huisarts (of andere verwijzer) hebben. Ook een actueel medicatie overzicht en een legitimatiebewijs meenemen naar het intakegesprek.

Neem hier contact met ons op

Amstelveen
020 – 7670378

Zeist
035 – 8200988
Bel ons geheel vrijblijvend. We staan je graag te woord!

Maak een afspraak

Laagdrempeligheid is voor ons een voorwaarde voor goede zorg. Daarom hebben onze organisatie zo ingericht dat je na je intakegesprek snel kan starten met de behandeling.

Laagdrempelig

Het Freedom of Movement programma is anders dan andere therapieën die ik heb gehad. Dit heeft echt iets veranderd. Ik ben dingen gaan doen!

Aan het woord

Nog plek vrij: Mindfulness

Nieuwe Mindfulness trainingen starten weer binnenkort, klik verder voor de data en tijden.

Meer informatie
Contact aanvragen