Werkwijze

Wat is de werkwijze na mijn aanmelding bij Invivo Clinics?

Stap 1 – Aanmelden (zie aanmelden )

Je kan je aanmelden per telefoon (020 – 767 0378) en via email infoclinics@invivo.nl.

Stap 2 – Intake en behandelplan

Invivo Clinics biedt kwalitatieve zorg. Om de behandeling af te stemmen op je zorgbehoefte gaat aan elke behandeling een intakeprocedure vooraf. De intakeprocedure bestaat uit het invullen van vragenlijsten en (intake)gesprekken met jouw therapeut. Op grond van de bevindingen stellen we een diagnose en in overleg een behandelplan op maat op.

Stap 3 – Behandeling (zie ‘behandeling’ links in het menu)

Ons unieke ‘Freedom of Movement’ programma is er op gericht jouw kwaliteit van leven te verbeteren door je beter te leren omgaan met de negatieve emoties en gevoelens waarmee je geconfronteerd wordt. Hierbij worden blokkades doorbroken en bieden wij jou, met de ruimte en de nieuwe inzichten die ontstaan, een gezonde(re) kijk op het leven èn werken. Naast het ‘Freedom of Movement’ programma biedt Invivo Clinics ook een aantal andere behandelmethoden waaronder psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, medicamenteuze behandeling, Mindfulnesstraining (individueel en Groep), schematherapie, systeemtherapie, leefstijlbegeleiding en arbeid geralateerde behandelingen. Waar nodig zullen naasten van een cliënt betrokken kunnen worden in een behandeling, door actief deelgenoot te zijn tijdens een intake of een systeemgesprek. Het doel hierbij is het verkrijgen van aanvullende informatie vanuit systeemtheoretisch perspectief, verder kan er geïnventariseerd worden of aanvullende systeembegeleiding gepast is.

Stap 4 – Terugvalpreventie en beëindiging behandeling

Om terugval te voorkomen wordt aan het einde van de behandeling een persoonlijk “ terugval preventieplan” met je gemaakt. Daarnaast werkt Invivo Clinics waar nodig met Continuous Care. Continuous Care gaat uit van een langdurige monitoring van de client (e-monitoring). Deze monitoring biedt ons de unieke kans vroegtijdig en middels minder intensieve interventies (o.a. e-coaching) het terugvalpercentage aanzienlijk te verminderen.

Neem hier contact met ons op

Duur van de behandeling

De behandeling duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. In het begin is de behandeling intensiever dan aan het einde. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een intensieve start een positief effect heeft op de snelheid van het herstel.

Bij lichte klachten duurt een behandeling maximaal 6 weken. Bij ernstigere klachten duurt een behandeling maximaal een jaar, met een onbeperkt aantal sessies. Een gemiddelde behandeling duurt circa 6 maanden.

Samenwerking met ketenpartners zoals de huisarts.

Nadat u bij de huisarts bent geweest, kunt u zich met uw verwijzing aanmelden bij Invivo. Binnen vijf werkdagen zal er een telefonische screening plaatsvinden. Hierna zal worden gekeken of de verwijzing die u van uw huisarts heeft gekregen passend is en wordt er een terugkoppeling gedaan naar uw huisarts. Vervolgens wordt er met u een intake ingepland. Na de intake zal uw huisarts worden geinformeerd over de diagnose en het behandelplan. Wanneer uw behandeling is afgerond, zal uw behandelaar een afsluitende brief sturen naar uw huisarts, waarin we informatie geven over de reden van afsluiting en de samenvatting van de behandeling. Indien u in eerste instantie komt voor een behandeling die binnen de Basis GGZ valt en het blijkt dat u een behandeling nodig hebt die binnen de gespecialiseerde GGZ valt, kunt u in de meeste gevallen ook bij Invivo terecht. Indien wij u niet de juiste behandeling kunnen bieden, verwijzen wij u door naar collega instellingen zoals GGZ Ingeest.

Neem hier contact met ons op

Amstelveen
020 – 7670378

Zeist
035 – 8200988
Bel ons geheel vrijblijvend. We staan je graag te woord!

Maak een afspraak

Laagdrempeligheid is voor ons een voorwaarde voor goede zorg. Daarom hebben onze organisatie zo ingericht dat je na je intakegesprek snel kan starten met de behandeling.

Laagdrempelig

Het Freedom of Movement programma is anders dan andere therapieën die ik heb gehad. Dit heeft echt iets veranderd. Ik ben dingen gaan doen!

Aan het woord

Nog plek vrij: Mindfulness

Nieuwe Mindfulness trainingen starten weer binnenkort, klik verder voor de data en tijden.

Meer informatie
Contact aanvragen