Saskia Dijksma

Algemeen Directeur / GZ-Psycholoog

De dagelijkse leiding van Invivo Clinics is in handen van Saskia Dijksma. Zij heeft een heldere, op mensen gerichte visie als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg en de combinatie van werk en gezondheid. “Ik heb ervaren dat ontwikkelingen in de GGZ leiden tot meer protocollaire behandelingen en meer bureaucratie. Mensen worden gereduceerd tot nummers, de inhoud van de behandeling wordt gedreven door de hoogte van de uitgaven. Bij Invivo Clinics draait het om de cliënt. Omdat Invivo Clinics korte lijnen kent, is er veel aandacht voor de cliënt. Wij bieden een veilig klimaat, waarin vertrouwen en openheid tussen cliënt en hulpverlener centraal staat. Wij geloven dat cliënt zelf expert is op zijn eigen probleemgebied, maar in de meeste gevallen vooral hulp kan gebruiken om zich bewust te worden van zijn kwaliteiten en waarden en op basis daarvan keuzes te maken in de richting van wat echt belangrijk voor hem is. Werk zie ik als belangrijk onderdeel van ons leven; met plezier kunnen werken draagt in mijn visie bij aan een prettig leven”.

Nog plek vrij: Mindfulness

Nieuwe Mindfulness trainingen starten weer binnenkort, klik verder voor de data en tijden.

Meer informatie
Contact aanvragen